esta galería contén 36 imaxes e 4 galerías

galerías

ENGÁDESTE? Nova Escola Galega e a lingua Manifestacións pola lingua

Campaña de asociación a NEG e de subscrición á Revista Galega de Educación.

esta galería contén 1 imaxes e 0 galerías

Presentación da publicación "Nova Escola Galega e a lingua. 1983-2008. 25 anos en defensa do idioma"

esta galería contén 13 imaxes e 0 galerías

A presenza de NEG nas diferentes manifestacións pola lingua deste ano.

esta galería contén 12 imaxes e 0 galerías
Novo local

Fotografías da inauguración do novo local de NEG

esta galería contén 10 imaxes e 0 galerías